JENIS SENI KHAT

JENIS SENI KHAT

Berikut adalah jenis-jenis khat yang sempat saya cari setakat ini, jenis-jenis khat ini saya dapati ada tercatat di buku-buku rujukan khat seperti buku dari Jawad Sabti, dan ada diantaranya saya dapati dari buku Sejarah Khat tulisan Ustaz Jainal Sakiban (Johor), dan juga beberapa buku rujukan khat yang ada dalam simpanan saya. Mengikut pembacaan saya ada beratus jenis khat yang telah wujud, ia merangkumi pembahagian-pembahagian yang tertentu, insyaAllah saya akan sentiasa kemaskini apabila mendapat maklumat berkaitan.

Jenis-Jenis Seni Khat

1. Khat Nasakh

2. Khat Nasakh Hadith

3. Khat Nasakh Akhbar

4. Khat Nasakh Khafif

5. Khat Thuluth ‘Adi

6. Khat Thuluth Jali Muta’akisah (Cermin)

7. Khat Thuluth Jali Mutarakibah (Tersusun)

8. Khat Thuluth Mahbuk

9. Khat Thuluth Handasi

10. Khat Thuluth Mutanazir

11. Khat Thuluth Khafif

12. Khat Thuluth Mu’tad

13. Khat Req’ah @ Riq’ah

14. Khat Farisi @ Nasta’liq

15. Khat Farsi Mutanazir

16. Khat Farsi Mukhtazil

17. Khat Dewani

18. Khat Dewani Mutarabit

19. Khat Dewani Jali

20. Khat Dewani Jali Hamayuni

21. Khat Dewani Jali Zauraq

22. Khat Syekestah

23. Khat Tughrak

24. Khat Ijazah

25. Khat Hurr

26. Khat Kufi Fatimi

27. Khat Kufi Mushafi

28. Khat Kufi Fatimi

29. Khat Kufi Qairawani

30. Khat Kufi Nisaburi

31. Khat Kufi Musattar

32. Khat Kufi Musyakkal

33. Khat Kufi Muwarraq

34. Khat Kufi Muzahraf

35. Khat Kufi Muzaiyan

36. Khat Kufi Madhfur

37. Khat Kufi Andalusi

38. Khat Kufi Mamluki

39. Khat Kufi Muhaqqaq

40. Khat Kufi Bassit

41. Khat Kufi Ayyubi

42. Khat Kufi Mutalasiq

43. Khat Kufi Muta’assir bil Rasm

44. Khat Kufi Murabba’

45. Khat Tajj

46. Khat Nabti Arab

47. Khat Hijazi @ Madani @ al-Darij

48. Khat al-As’ar

49. Khat Asyribah

50. Khat al-Sami’i

51. Khat Narjisi

52. Khat Thuluthain

53. Khat Tumar

54. Khat Hafifuth Thulus

55. Khat Riqa’

56. Khat Tauqi’

57. Khat Thaqil Thuluth

58. Khat Mufattah

59. Khat Zamburi

60. Khat al-Haram

61. Khat al-Uhud

62. Khat Sijillat

63. Khat Mu’amarat

64. Khat al-Mansyur

65. Khat al-Dibaj

66. Khat Syami

67. Khat al-Jalil

68. Khat al-Mudammirat

69. Khat al-Khirfaj

70. Khat al-Marsa’

71. Khat al-Riasi

72. Khat al-Qhabbar

73. Khat al-Nisf

74. Khat Nisf Khafif

75. Khat al-Haliyah

76. Khat al-Mudawwar al-Kabir

77. Khat Musalsal

78. Khat Musalsal al-Tauqi’

79. Khat Ghubar al-Hibah

80. Khat al-Muhammad

81. Khat al-Hawaiji

82. Khat al-Qasas

83. Khat al-Jinah

84. Khat Raihan

85. Khat Muhaqqaq

86. Khat Zahab

87. Khat al-Matan

88. Khat Muqlah

89. Khat Lu’lui

90. Khat al-Asy’ar

91. Khat al-Wasy

92. Khat al-Mudammij

93. Khat Mu’allaq

94. Khat al-Muqtarin

95. Khat Siaqat Sumbulu

96. Khat Sunbuli

97. Khat Sahifah

98. Khat Moalla

99. Khat Maghribi

100. Khat Sini (China)

101. Khat Wissam

Antara sumber bacaan:

  • Seni Khat, Keindahan Dalam Kepelbagaian “Sejarah, Tokoh dan Karya” oleh Jainal Sakiban
  • Buku Koleksi Seni Khat Jawad Sabti
  • Buku-buku rujukan Seni Khat (koleksi rujukan peribadi)
  • Nota-nota (bahasa arab) mengenai Seni Khat